Warunki, w jakich możemy korzystać z basenu i saun:

  • zapewnienie 2 metrów odległości klientów od kasy
  • dezynfekowanie kluczyka/bransoletki i szafki po każdym kliencie
  • zakaz korzystania z krzeseł i ławek w poczekalniach
  • regularne dezynfekowanie powierzchni wspólnych i często dotykanych
  • zapewnienie pracownikom środków ochrony osobistej.

Bezpośrednio przed kasą czy szatnią może znajdować się tylko jedna osoba. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.

Nakazano też ustalenie i kontrolę maksymalnej liczby użytkowników – biorąc pod uwagę zróżnicowanie wielkości obiektów, liczba osób przebywających w jednym czasie na ich terenie powinna być ustalona indywidualnie. Liczba osób jednocześnie korzystających z obiektu nie może przekraczać 50 proc. W naszym hotelu jest to 12 osób.

Przy wejściu do obiektu obowiązuje dezynfekcja rąk.

Przed wejściem do hali basenowej obowiązuje też staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem oraz przejście przez brodzik do płukania stóp.

Ograniczenie wprowadzono również w działalności saun:

  • ograniczenie liczby osób korzystających w jednym czasie z saun do 50% maksymalnej zajętości,
  • rekomendacja zamknięcia saun, które nie zapewniają temperatury większej niż 60 st. C,
  • obowiązkowe korzystanie z saun boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika (drzwi do sauny muszą pozostać zamknięte w celu utrzymania żądanej temperatury).